1. Bij het boeken van een dienst bij Fotografiebijangela gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder bepaald.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door Fotografiebijangela.

3. Foto’s gemaakt door Fotografiebijangela kunnen ten alle tijden gepubliceerd worden op de website, brochures en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

4. Fotografiebijangela is bekend met de privacywet en zal geen gegevens van de klant (adresgegevens, telefoonnummers en emailadres) aan derden bekend maken.

5. Op de gemaakte foto's van Fotografiebijangela zitten auteursrecht. De opgeleverde foto's worden mogen in geen geval gebruikt worden voor zakelijke of commerciële doeleinden, door zichzelf of door derden zonder toestemming van de fotograaf.

6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

7. Fotografiebijangela heeft het recht ten alle tijden prijzen en pakketten te wijzigen. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd. Prijzen op de website zijn inclusief btw en reiskosten binnen een straal van 20 km. Buiten een straal van 20 km reken ik €0,50 per km.

8. De factuur van de fotograaf dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn. De klant ontvangt de gekozen beelden, zonder watermerk op hoge resolutie nadat de factuur betaald is.

9. Binnen max. 3 weken (behoudens onvoorziene omstandigheden) ontvangt de klant de foto’s in een online galerij. De foto’s worden pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie is betaald.

11. De online galerij blijft gedurende 3 maanden beschikbaar. Hierna kan de online galerij door de fotograaf verwijderd worden.

12. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

13. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. De foto's worden in jpg geleverd.

15. Het is niet toegestaan de beelden zelf te bewerken of er een andere filter/bewerking op toe te passen.

16. De klant kan een fotosessie eenmalig en zonder meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. Dit geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op een latere datum. In geval van een uitstel van meer dan 30 dagen, worden de meest recente prijzen en voorwaarden toegepast.

17. Wanneer het op het moment van de fotosessie slecht weer is (regen, extreem koud of sneeuwval) wordt de sessieverzet, in overleg met Fotografiebijangela en klant, een nieuwe datum. In geval van bewolking gaat de fotosessie wel door.

18. Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

19. Wanneer een klant annuleert binnen de 72u voor een fotosessie en deze niet verzet wordt, zal 50% in rekening worden gebracht.

21. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de bon enkel nog gebruikt worden na akkoord van de fotograaf. De cadeaubon is in geen geval ruilbaar voor geld.

22. Fotografiebijangela is niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade die verzoorzaakt zijn tijdens een fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotografiebijangela.

23. De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

24. Mochten er klachten zijn, dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beelden door Fotografiebijangela zijn ontvangen. Vervolgens wordt er in overleg gekeken naar een passende oplossing.

Algemene voorwaarden