Fotografiebijangela is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Angela Schonewille is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotografiebijangela Zij is te bereiken via fotografiebijangela@gmail.com
Fotografiebijangela respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Fotografiebijangela verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adresgegevens (indien shoot of product thuis wordt geleverd)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Mijn website en/of dienst(en) hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via fotografiebijangela@gmail.com, dan
wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Fotografiebijangela verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten
- Om producten en diensten bij u af te leveren
- Fotografiebijangela verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor o.a. belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Fotografiebijangela bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er wordt een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotografiebijangela deelt uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen
aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fotografiebijangela blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast
verstrekt Fotografiebijangela uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies en/ of vergelijkbare technieken
Fotografiebijangela gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Fotografiebijangela neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Privacyverklaring